Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś: Kalkulatory (strona główna) » Kalkulatory prawa pracy

PODZIAŁ TEMATYCZNY

Kalkulatory prawa pracy

Kalkulator urlopu wychowawczego

Kalkulator umożliwia obliczenie maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego, z uwzględnieniem podziału między rodziców oraz ewentualnych przerw w jego wykorzystaniu, a także ograniczeń wobec liczby dopuszczalnych części oraz wieku dziecka.
Kalkulator urlopu wychowawczego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wysokości jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego

Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w oparciu o podany procent uszczerbku na zdrowiu oraz informację o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub liczbę członków rodziny zmarłego ubezpieczonego albo rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego, uprawnionych do tego świadczenia.
Kalkulator wysokości jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wymiaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym

Kalkulator umożliwia obliczenie nominalnej liczby godzin pracy, zgodnie z art. 130 § 1 i 2 K.p., w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym.
Kalkulator wymiaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator stawki dziennej świadczenia chorobowego

Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, w oparciu o podaną podstawę wymiaru świadczenia.
Kalkulator stawki dziennej świadczenia chorobowego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator umów na czas określony

Kalkulator zlicza okres zatrudnienia pracownika na podstawie umów na czas określony (limit czasowy).
Kalkulator umów na czas określony - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator stażu pracy

Kalkulator stażu pracy oblicza ogólny okres zatrudnienia dla różnych celów. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika zaliczane do danego rodzaju uprawnień.
Kalkulator stażu pracy - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto (po odliczeniach składkowo-podatkowych) na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator wynagrodzeń - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wysokości renty rodzinnej

Kalkulator pozwala na ustalenie wysokości renty rodzinnej, obliczanej jako odpowiedni procent świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, w oparciu o podaną wartość tego świadczenia.
Kalkulator wysokości renty rodzinnej - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika niebędącego uczestnikiem PPK i niekorzystającego ze zwolnienia z PIT

Kalkulator umożliwia obliczenie dopuszczalnej kwoty potrącenia na poczet sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych, kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej.
Kalkulator maksymalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę pracownika niebędącego uczestnikiem PPK i niekorzystającego ze zwolnienia z PIT - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator urlopu wypoczynkowego po obniżeniu wymiaru i z powodu przerwy w wykonywaniu pracy wymienionej w art. 1552 K.p.

Kalkulator umożliwia obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego odpowiednio do wielkości etatu, z jednoczesnym uwzględnieniem nawiązania/rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, nieobecności w pracy, które obniżają urlop wypoczynkowy.
Kalkulator urlopu wypoczynkowego po obniżeniu wymiaru i z powodu przerwy w wykonywaniu pracy wymienionej w art. 155<sup>2</sup> K.p. - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku ze względu na okres pracy

Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku służy do obliczenia wymiaru urlopu w razie nawiązania/rozwiązania przez pracownika stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego.
Kalkulator urlopu wypoczynkowego za część roku ze względu na okres pracy - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Kalkulator umożliwia obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, w oparciu o podaną liczbę dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych jednocześnie na wychowanie.
Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator stażu urlopowego

Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.
Kalkulator stażu urlopowego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator obliczenia wpłat do PPK

Kalkulator umożliwia obliczenie wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający.
Kalkulator obliczenia wpłat do PPK - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kalkulator oblicza kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracownika, przewidzianą w danym roku kalendarzowym, odpowiednią do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Kalkulator oblicza kwotę najniższej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio: wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego), przewidzianą w danym roku kalendarzowym, w zależności od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.
Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oblicza wysokość ekwiwalentu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika oraz obowiązującej go normy dobowej.
Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - AKTUALIZACJA

Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oblicza wysokość odpisu oraz fakultatywnych zwiększeń na dany rok kalendarzowy.
Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Kalkulator ustala wysokość podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego oraz jego stawki dziennej, uwzględniając ewentualną waloryzację przyjętej podstawy wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego.
Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny

Kalkulator wskazuje ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu spełnią warunek ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, wg stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r.
Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl

Kalkulator obliczania okresu zasiłkowego

Kalkulator umożliwia ustalenie okresu zasiłkowego, z uwzględnieniem nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między tymi niezdolnościami nie przekraczała 60 dni.
Kalkulator obliczania okresu zasiłkowego - Kalkulatory prawa pracy - kalkulatory.gofin.pl
 
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.