Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
PODZIAŁ TEMATYCZNY
 - 
Materiał zaznaczony wykrzyknikiem został dodany do serwisu w ciągu ostatnich 30 dni
PRZYDATNE LINKI

PORTAL
PODATKOWO-KSIĘGOWY:

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

POMOCNIKI KSIĘGOWEGO:

www.Asystent.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

SERWISY SPECJALISTYCZNE:

www.AutowFirmie.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.KodeksPracy.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.PlanKont.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.PodatekPCC.pl

www.PodatekVAT.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.SrodkiTrwale.pl

www.StawkiVAT.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.VademecumBHP.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.Zasilki.pl

www.ZFSS.pl

Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy. Kalkulator oblicza odsetki należne od 1 stycznia 2016 r.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2015 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator krajowej podróży służbowej
Kalkulator krajowej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - zwrot udzielonego kredytu (pożyczki)
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z otrzymanego zwrotu kredytu udzielonego w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - spłata otrzymanego kredytu (pożyczki)
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające ze spłaty kredytu otrzymanego w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - koszty podatkowe w walucie obcej
Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z kosztów podatkowych ponoszonych w walucie obcej.
Kalkulator walutowy różnic kursowych - przychody w walucie obcej
Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z przychodów osiąganych w walucie obcej.
Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Kalkulator umożliwia obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną
Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego na zasadach określonych w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania
Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania oblicza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przy założonej wysokości kredytu, oprocentowaniu, pobieranej prowizji, okresie lokaty oraz rodzaju rat.
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.
Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki
Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki, wylicza wysokość wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wersja rozszerzona tego kalkulatora pozwala na sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz miesięcznego zestawienia wydatków z tytułu używania samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
Sprawdzanie REGON, weryfikacja REGON
Sprawdzanie REGON (weryfikacja REGON) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru REGON.
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej
Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej wylicza graniczną kwotę obrotu, której przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania. Dotyczy to podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.
Kalkulator amortyzacji metodą liniową
Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kalkulator uwzględnia zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.
Kalkulator lokatowy
Kalkulator lokatowy oblicza odsetki od lokaty oraz oprocentowanie efektywne przy założonym oprocentowaniu, okresie lokaty oraz rodzaju kapitalizacji odsetek.
Sprawdzanie NIP, weryfikacja NIP
Sprawdzanie NIP (weryfikacja NIP) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru NIP.
Kalkulator wspólne rozliczenie za 2017 r.
Kalkulator wspólne rozliczenie pozwala na ocenę, która z form rozliczania się z podatku dochodowego (osobne czy wspólne rozliczenie małżonków) jest dla małżonków korzystniejsza.
Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne)
Kalkulator formy opodatkowania ułatwia wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte do 31 grudnia 2013 r.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która może zostać zwrócona po złożeniu wniosku VZM-1.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte po 1 stycznia 2014 r.
Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
Kalkulator kredytowy
Kalkulator kredytowy oblicza wysokość poszczególnych rat kredytu przy założonym oprocentowaniu nominalnym, okresie kredytowania oraz rodzaju rat.
Sprawdzanie PESEL, weryfikacja PESEL
Sprawdzanie PESEL (weryfikacja PESEL) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru PESEL.
Kalkulator wieku emerytalnego
Kalkulator wieku emerytalnego oblicza wymagany dla danego ubezpieczonego powszechny wiek emerytalny, wg stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r.
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego
Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Kalkulator stażu urlopowego
Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.
Kalkulator odsetek maksymalnych
Kalkulator odsetek maksymalnych liczy odsetki maksymalne na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator kilometrówka (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów. Kalkulator kilometrówki wykonuje obliczenia na podstawie kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.
Kalkulator odsetek umownych/własnych
Kalkulator odsetek umownych/własnych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty, podanej rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
Kalkulator ryczałt samochodowy (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczałtu), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego wcześniej przez pracodawcę limitu kilometrów. Kalkulator ryczałtu samochodowego wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.
Kalkulator walutowy (przelicznik walut)
Kalkulator walutowy - przelicznik walut według kursów średnich publikowanych przez Narodowy Bank Polski (kalkulator walutowy NBP).
Kalkulator VAT (brutto-netto)
Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki)
Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator odsetek ustawowych
Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator wynagrodzeń
Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych
Kalkulator liczy odsetki od zaległości podatkowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - do 31 marca 2015 r.
Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych
Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych oblicza procentową wartość rocznej stopy amortyzacyjnej przy założeniu przewidywanego okresu używania składnika aktywów trwałych.
Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy budowie kilku środków trwałych
Kalkulator pozwala obliczyć koszt wytworzenia danego środka trwałego przy konieczności rozliczenia kosztów wspólnych przypadających na poszczególne środki trwałe, w sytuacji gdy w ramach jednego przedsięwzięcia jednostka realizuje budowę kilku środków trwałych.
Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy prowadzeniu różnych odmian działalności
Kalkulator pozwala ustalić jaka część kosztów wspólnych przypada na poszczególne odmiany działalności.
Kalkulator podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej
Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz na FP) za siebie, a także za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności.
Kalkulator ulgi na złe długi
Kalkulator ulgi na złe długi oblicza upływ 150-dniowego terminu uprawniającego wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Kalkulator pozwala ustalić poziom kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, który powstaje gdy jednostka nie w pełni wykorzystuje zaangażowane zasoby produkcyjne według wzoru określonego w stanowisku w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
Kalkulator obciążeń składkowych pracodawcy/zleceniodawcy  - NOWOŚĆ
Kalkulator oblicza kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz FEP finansowanych przez pracodawcę lub zleceniodawcę.
Kalkulator odsetek od zaległości składkowych
Kalkulator liczy odsetki od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty.
Kalkulator korekty VAT - sprzedaż i inna zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego (art. 90b ustawy o VAT)
Kalkulator wylicza kwotę korekty podatku naliczonego w przypadku sprzedaży lub innej zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego.
Kalkulator wejścia w życie aktu prawnego
Kalkulator pozwala na obliczanie daty wejścia w życie aktu prawnego, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.).
Kalkulator terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
Kalkulator oblicza upływ 25, 60 i 180-dniowego terminu zwrotu przez organ podatkowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Kalkulator stawek notarialnych
Kalkulator stawek notarialnych oblicza maksymalną stawkę taksy notarialnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 237).
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator stażu pracy oblicza ogólny okres zatrudnienia dla różnych celów. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika zaliczane do danego rodzaju uprawnień.
Kalkulator nieruchomości
Kalkulator nieruchomości oblicza łączne koszty nabycia nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, uwzględniając także maksymalną stawkę taksy notarialnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z 2013 r. poz. 237).
Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę
Kalkulator oblicza kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracownika, odpowiednią do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu eksploatacji samochodów
Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.
Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Kalkulator oblicza kwotę najniższej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio: wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) w zależności od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej
Kalkulator zagranicznej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach, związanych z podróżą za granice kraju.
Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Kalkulatory ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oblicza wysokość ekwiwalentu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika oraz obowiązującej go normy dobowej.
Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oblicza wysokość odpisu oraz fakultatywnych zwiększeń na dany rok kalendarzowy.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków (lokali) niemieszkalnych
Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny
Kalkulator wskazuje ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu spełnią warunek ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, wg stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r.
Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne
Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną, na zasadach określonych w art. 22j ustawy o pdof oraz art. 16j ustawy o pdop, dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.
Kalkulator różnic kursowych od własnych środków walutowych
Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z wpływu i wypływu środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej.
Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych
Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych oblicza odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 22h ust. 1 pkt 3 updof i art. 16h ust. 1 pkt 3 updop.
Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego
Kalkulator ustala wysokość podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego oraz jego stawki dziennej.
Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro
Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop). Kalkulator oblicza według stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych lub stawki wybranej przez podatnika (podwyższonej o współczynnik lub indywidualnej) roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro
Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop). Kosztów tych nie stanowią bowiem składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (w praktyce ograniczenie to dotyczy ubezpieczenia AC i GAP).
Kalkulator oblicza wysokość składki ubezpieczenia w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60